Vrijmetselarij

 

"De Vrijmetselarij is een levensschool en streeft naar geestelijke verdieping.

Zij heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten."


Welkom op de website van ‘Pythagoras’, de eerste vrijmetselaars-loge in Zoetermeer. Met deze site willen wij u informeren over vrijmetselarij en in het bijzonder over onze loge. U bent van harte uitgenodigd om hier rond te kijken. Zo kunt u een indruk krijgen van wie wij zijn en wat wij doen.

 

Erik van Rijn, voorzitter

 

ZOETERMEER: JAARLIJKS EEN OPEN AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE PYTHAGORAS

 

Jaarlijks organiseert Vrijmetselaarsloge Pythagoras in Zoetermeer een voorlichtingsavond.

De vrijmetselarij is mogelijk interessant voor je:

●       Wanneer je het principe van absolute morele vrijheid onderschrijft.

●       Als je gelooft in de gelijkwaardigheid van mensen.

●       Als je je wilt inspannen om met elkaar, voor elkaar tot broederschap te komen.

●       Als je de factor arbeid onderschrijft, omdat je weet dat je met goede bedoelingen alleen niets bereikt.

●       Als je humor hebt en jezelf af en toe niet zo serieus durft nemen.

Het is bij uitstek een gelegenheid om een goede indruk te krijgen van wat de Vrijmetselarij in het algemeen en de Loge Pythagoras Zoetermeer in het bijzonder jou kan bieden.  De Vrijmetselaars van de Loge Pythagoras willen de belangstellenden kennis laten maken met de Vrijmetselarij en met de wijze waarop en de sfeer waarin zij werken. Vrijmetselaren zoeken naar de verdieping van hun bestaan en naar manieren om, beginnend bij zichzelf, een betere wereld te creëren. Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt je eigen weg door het leven en een plek waar mensen naar elkaar luisteren. Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap. Het is een levenshouding. Meld je aan via ons contactformulier en we zullen je uitnodigen voor de volgende openavond zodra die bekend is.