Wie zijn wij, en wat doet onze loge?

 

Een loge is een zelfstandige vereniging, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Onze loge is middelgroot en zeer actief. Wij vormen, zoals alle loges, een broederschap. Bij ons samenzijn staat de wens voorop samen te werken aan onze groei als mens. En dit weer om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Daarnaast is er ook plaats om elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten.

Een belangrijk symbool van ons werk is de onbewerkte steen die wij bewerken en daarna proberen in te passen in het groter geheel. Die onbewerkte steen zijn wij zelf, en met het groter geheel bedoelen wij de samenleving.

Juist omdat wij zo verschillend zijn qua leeftijd, achtergrond en beroep zijn onze ontwikkelingsprocessen zo boeiend. Boeiend om aan te werken en boeiend om met en van elkaar te leren en om onze ervaringen met elkaar te delen. Dit doen wij bijvoorbeeld door middel van lezingen, ook wel ‘bouwstukken’ genaamd, waarin een lid van de loge verslag van doet van wat hij heeft ervaren en geleerd. Onderdelen van onze levenservaring en levenslessen worden dan met elkaar besproken en verdiept. Dit gebeurt in een sfeer van wederzijds vertrouwen en met respect voor ieders mening.
Onze gedragscode schrijft daarbij voor, dat wij niet zullen twisten over politiek en religie.

Het met elkaar opvoeren van onze rituelen en het daarbij behorende gebruik van symbolen - zoals de bouwsteen - spelen de hoofdrol in de loge. Terugkerende rituelen en symbolen begeleiden ons door ons bestaan als vrijmetselaar. Met de tijd krijgen deze een andere en dikwijls diepere betekenis voor ons. De terugkerende rituelen en symbolen geven ons houvast en de mogelijkheid om onze ervaringen en ideeën met elkaar te delen. Zij begeleiden ons op onze zoektocht naar zelfkennis, verbinden ons als mens met elkaar en helpen ons onze diepste innerlijke drijfveer vorm te geven.

Onder vrijmetselaars en niet-vrijmetselaars wordt veel gespeculeerd over de oorsprong van de vrijmetselarij. Ook wij zijn daarin geïnteresseerd. Geschiedenis, literatuur, muziek, wetenschap, filosofie en maatschappelijke discussies hebben een vaste plaats in onze loge. Wij komen wekelijks bij elkaar en bezoeken bovendien regelmatig andere loges. Wij voelen ons betrokken bij het wel en wee van onze medebroeders en onze medemensen.