Welkom op de website van ‘Pythagoras’, de eerste vrijmetselaarsloge in Zoetermeer. Met deze site willen wij u informeren over vrijmetselarij en in het bijzonder over onze loge. U bent van harte uitgenodigd om hier rond te kijken. Zo kunt u een indruk krijgen van wie wij zijn en wat wij doen.

Rob de Pree, voorzitter

"De Vrijmetselarij is een levensschool en streeft naar geestelijke verdieping. 

Deze heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten."