Activiteiten van onze loge

 

De leden van onze loge komen op dinsdagavond bijeen. Het werkjaar, ofwel de periode waarin wij bijeenkomen, loopt van september tot en met juni.  Globaal kunnen de bijeenkomsten onder vijf noemers gevat worden, namelijk:

 

Lezingen / comparities
De lezingen, ofwel comparities, verlopen in een ontspannen en prettige sfeer. Om ongeveer 19.45 uur komen de meeste leden binnen en heeft iedereen de gelegenheid om eerst een kop koffie te drinken en met elkaar te praten. Om 20.00 uur begint het officiële deel van de avond, namelijk de opening van de bijeenkomst volgens onze traditie. Daarna volgt een lezing (vrijmetselaren noemen dit een "bouwstuk") van een broeder van de loge of van een broeder van een andere loge. De onderwerpen van de bouwstukken lopen zeer uiteen, bijvoorbeeld specifieke vrijmetselaarszaken of filosofische, maatschappelijke, esoterische, ethische onderwerpen.
Aangezien wij een besloten broederschap vormen, is er op deze avonden - voor broeders die daar behoefte aan hebben - ook ruimte om in de geborgenheid van het samenzijn een bouwstuk met een meer persoonlijke inhoud op te leveren.
Na het bouwstuk vindt er iets zeer kenmerkends voor de vrijmetselarij plaats, namelijk een gedachtewisseling over het opgeleverde bouwstuk, volgens een oude traditie. Wij wisselen onze denkbeelden en meningen uit maar, in plaats van te discussiëren, leggen wij onze meningen en denkbeelden respectvol naast elkaar.
Na afloop blijven wij meestal nog even samen voor een drankje en een praatje.

 

Plechtige bijeenkomsten: Open Loges
Een aantal keren per jaar houden wij een zogenaamde Open Loge; een avond met een officieel karakter. Voorbeelden hiervan zijn de opening en sluiting van het werkjaar en de toelating van een nieuw lid. Op zo'n avond komen wij bijeen in feestelijke kleding, waarbij men kan kiezen tussen een rokkostuum, een smoking of een donker pak.
De Open Loge verloopt volgens een eeuwenoude vrijmetselaarstraditie. Wij noemen dit het uitvoeren van een rituaal. Hiervoor hebben wij een ruimte met een zeer sfeervolle ambiance gecreëerd, die wij tempel noemen.
Na deze plechtige gebeurtenis volgt er een sfeervolle en feestelijke maaltijd.

 

Bijeenkomsten met de partners
Een aantal keren per jaar vindt er een festiviteit plaats met de partners van de broeders. Zo wordt ieder jaar een Nieuwjaarsborrel georganiseerd en vindt er soms een speciale Open Loge (officiële avond in feestkleding) gezamenlijk met de partners plaats.

 

Voorlichtingsavonden
De bijeenkomsten van de loge hebben een besloten karakter, maar aangezien wij open staan voor nieuwe leden, organiseren wij periodiek een algemeen toegankelijke bijeenkomst voor belangstellenden. Zo'n bijeenkomst biedt een ieder de gelegenheid nader kennis te maken met de vrijmetselarij. Tevens kan men zich een beeld vormen van onze loge en de daarin opgenomen broeders.

 

Algemene ledenvergaderingen
Aangezien wij een vereniging vormen is er periodiek een algemene ledenvergadering waarin de onderwerpen aangaande de vereniging (de loge) worden behandeld.